Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ο κινητήριος μηχανισμός αποτελείται από έμβολο, αντλία (δοχείο λαδιού), συγκρότημα βαλβίδων και ηλεκτροκινητήρα.

Hydraulic 01

Χαρακτηριστικά

01

Πλεονεκτήματα

Τα κύρια πλεονεκτήματα τους είναι η δυνατότητα άμεσου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και το χαμηλό κόστος εγκατάστασης σε σχέση με τους ηλεκτροκίνητους.

02

Μειονεκτήματα

Το κυριότερο μειονέκτημα τους είναι η αδυναμία τοποθέτησης του σε ψηλά κτίρια με πολλούς ορόφους, (περισσότερο από 8) και η μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τους μηχανικούς ( κατά περίπου 40% επιπλέον). Επίσης οι υδραυλικού ανελκυστήρες δεν ενδείκνυνται σε κτίρια με μεγάλη κίνηση και σε κτίρια που απαιτούν μεγάλες ταχύτητες.

Αντίστοιχα Έργα μας