ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει χώρος μηχανοστασίου αλλά και για λόγους οικονομίας χώρου και χρημάτων, οι ανελκυστήρες υδραυλικοί ή μηχανικοί χωρίς μηχανοστάσιο (MRL), αποτελούν αξιόπιστη και εγγυημένη λύση.

H τοποθέτηση τους μπορεί να γίνει και σε κτίρια με περιορισμούς στο βάθος πυθμένα και στο ύψος τελευταίου ορόφου.

Στους μηχανικούς ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται εντός του φρεατίου και έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χώρου στο κτίριο

Στην περίπτωση των υδραυλικών ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο τα μηχανήματα του μηχανοστασίου (δοχείο και πίνακας) τοποθετούνται εντός ερμαρίου.